Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor man som skyldner kan få nedsat eller eftergivet en gæld, man ikke kan og aldrig vil blive i stand til at betale tilbage. Gældssanering kan både betyde, at hele din gæld bliver fuldstændigt eftergivet, men vil ofte betyde, at størstedelen af gælden bliver nedskrevet, og der indgås en afdragsordning, så du kan betale den resterende gæld af inden for en periode på nogle år - normalt 5 år.

Gældssanering er en ordning, hvor man som skyldner kan få nedsat eller eftergivet en gæld, man ikke kan og aldrig vil blive i stand til at betale tilbage. Gældssanering kan både betyde, at hele din gæld bliver fuldstændigt eftergivet, men vil ofte betyde, at størstedelen af gælden bliver nedskrevet, og der indgås en afdragsordning, så du kan betale den resterende gæld af inden for en periode på nogle år – normalt 5 år. 

Kun privatpersoner kan søge gældssanering. Selskaber, virksomheder, foreninger og lignende kan ikke søge gældssanering. Du har også mulighed for at søge gældssanering i forbindelse med konkurs. 

For at få gældssanering skal du blandt andet opfylde følgende betingelser: 

  • Gælden skal være så stor, at du ikke med rimelighed kan betale den indenfor cirka 10 år. 
  • Du skal bevise, at der ikke er nogen praktisk mulighed for at betale gælden. 
  • Du skal udvise en vis form for stabilitet, så det er muligt at indgå en afdragsordning. 
  • at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold 
FØLG OSSociale Medier

Copyright D&A Law Firm ApS. Design by JethroDesign

Copyright D&A Law Firm ApS. Design by JethroDesign