D&A Law Firm har netop vundet endnu en sag ved retten

16. februar 2022af deniz

D&A Law Firm har netop vundet endnu en sag ved retten.

Sagen omhandler fakturakrav. Sagen var udfordrende, idet fakturaen var udstedt for mere end 3 år siden, hvorfor retten skulle tage stilling til om, hvorvidt kravet var forældet. Ifølge forældelseslovens hovedregel forældes alle krav efter 3 år fra det tidligste tidspunkt til det tidspunkt hvor fordringshaveren kan kræve at få fordringen opfyldt. Forældelsen kan dog afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse, eller når fordringshaveren foretager retlige skridt.

I nærværende sag skulle D&A Law Firm bevise, at forældelsen var afbrudt grundet sagsøgtes handlemåde. På baggrund af vores spørgsmål til sagsøgte og procedureindlæg, kom retten frem til, at vores klient har godtgjort at forældelsen var afbrudt og at kravet således ikke var forældet.

Det er en sejr for vores klient set i lyset af, at vores klient troede det var en umulig sag, idet klienten hverken havde skriftlige aftaler eller korrespondance som dokumentation for afbrydelse af forældelse.

Gratis rådgivning

Du er velkommen til at kontakte os såfremt du har behov for en gratis vurdering af din sag.

M: +45 31 35 81 11
@: info@dalawfirm.dk

FØLG OSSociale Medier

Copyright D&A Law Firm ApS. Design by JethroDesign

Copyright D&A Law Firm ApS. Design by JethroDesign